top of page
Black Washed Wall
IMG_2231.JPG

LV see below

HOW TO USE SAUNA 

Here you will find some suggestions on how to use sauna and how to make your sauna adventure even more enjoyable.

Black Washed Wall
 • The duration of sauna use is 3 hours, temperature range 80 degrees. If you wish to use the sauna for a longer period, please contact us. The sauna is equipped with a HUUM DROP electric stove. Stove control is done remotely.
   

 • !!!!Make sure that the sauna door is closed, as the sauna stove will not heat if the doors are open!
   

 • Before entering the sauna, we recommend taking a shower.
   

 • Don't forget to remove your jewelry before enjoying the sauna session.
   

 • It is recommended to stay in the sauna for approximately 10-15 minutes at a time. In the first session, it is better to stay for a shorter time and gradually increase the duration. During breaks from the sauna, you can cool off in the snow (if available) or at your own risk in Pēterupe :)
   

 • Remember to bring water with you! Between sauna sessions, hydrate (there will be a water carafe in the kitchen that you can take to the sauna). We do not recommend combining sauna enjoyment with alcohol consumption.
   

 • ONLY water should be used on the sauna stones. It is STRICTLY FORBIDDEN to pour beer or other liquids onto the sauna stones!
   

 • Remember that the sauna stove stones are hot. Be careful! Do not touch them or place anything on them!
   

 • Each guest is personally responsible for their health when using the sauna. If you have heart or cardiovascular diseases, consult a doctor before using the sauna.
   

 • The use of scrubs, honey, brooms, etc., is not allowed in the sauna.
   

 • Please use sauna towels for sitting on the benches.
   

 • If necessary, you can open the ventilation channel for air exchange while in the sauna.
   

 • SWEAT NOW, SHINE LATER!


  CONTACT US: +371 28348453 JURIS / +371 29115919 LIGA

Black Washed Wall
IMG_2231.JPG

SAUNAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

Šeit jūs atradīsiet dažus ieteikumus, kā izmantot pirti un kā padarīt pirts piedzīvojumu vēl patīkamāku.

Black Washed Wall
 • Saunas izmantošanas laiks 3h, iestatītā temperatūra 80grādi. Ja vēlaties saunu izmantot ilgāk, lūgums sazināties ar mums. Sauna ir aprīkota ar HUUM DROP elektrisko krāsni. Krāsns kontrolēšana notiek attālināti.
   

 • !!!!Pārliecinies, ka saunas durvis ir aizvērtas, jo pirts krāsns nesildīs, ja durvis būs vaļā!
   

 • Pirms iešanas saunā iesakam nomazgāties.
   

 • Neaizmirstiet noņemt rotas pirms sākat izmantot saunu.
   

 • Saunā ieteicams uzturēties aptuveni 10-15 minūtes vienā reizē. Pirmajā reizē labāk uzturēties mazāku laiku un pakāpeniski palielināt uzturēšanās laiku. Atelpas brīžos no saunas vari atveldzēties sniegā (ja ir sasnidzis) vai uz savu atbildību Pēterupē :) 
   

 • Atceries - paņem līdzi ūdeni! Starp saunā iešanas reizēm padzeries (virtuvē atradīsi ūdens karafi, ko var ņemt līdzi uz saunu). Neiesakam apvienot saunas baudīšanu ar alkohola lietošanu.
   

 • Uz saunas akmeņiem DRĪKST liet TIKAI ūdeni. Alu vai citus šķidrumus liet uz saunas akmeņiem - KATEGORISKI AIZLIEGTS!
   

 • Atceries, ka pirts krāsns akmeņi ir karsti. Esi uzmanīgs! Nepieskaries tiem un neko neliec virsū! 
   

 • Katrs viesis personīgi atbild par savu veselības stāvokli, ejot saunā. Ja jums ir sirds vai asinsvadu saslimšanas, par iešanu saunā konsultējaties ar ārstu.
   

 • Saunā nav atļauts lietot skrubjus, medu, slotiņas uc. 
   

 • Sēdēšanai uz lāvas lūgums izmantot pirts dvieļus.
   

 • Esot saunā pēc nepieciešamības, varat atvērt ventilācijas kanālu gaisa apmaiņai. 
   

 • VIEGLU GARU!


  SAZINIES AR MUMS: +371 28348453 JURIS / +371 29115919 LIGA

bottom of page