top of page
Black Washed Wall
Huum drop

LV see below

HOW TO USE SAUNA 

Use of the sauna for additional fee 70€.

Here you will find some suggestions on how to use sauna and how to make your sauna adventure even more enjoyable.

Black Washed Wall
 • The duration of sauna use is 3 hours, temperature range 80 degrees. If you wish to use the sauna for a longer period, please contact us. The sauna is equipped with a HUUM DROP electric stove. Stove control is done remotely.
   

 • !!!!Make sure that the sauna door is closed, as the sauna stove will not heat if the doors are open!
   

 • Before entering the sauna, we recommend taking a shower.
   

 • Don't forget to remove your jewelry before enjoying the sauna session.
   

 • It is recommended to stay in the sauna for approximately 10-15 minutes at a time. In the first session, it is better to stay for a shorter time and gradually increase the duration. During breaks from the sauna, you can cool off in the snow (if available) or at your own risk in Pēterupe :)
   

 • Remember to bring water with you! Between sauna sessions, hydrate (there will be a water bottle in the kitchen that you can take to the sauna). We do not recommend combining sauna enjoyment with alcohol consumption.
   

 • ONLY water should be used on the sauna stones. It is STRICTLY FORBIDDEN to pour beer or other liquids onto the sauna stones!
   

 • Remember that the sauna stove stones are hot. Be careful! Do not touch them or place anything on them!
   

 • Each guest is personally responsible for their health when using the sauna. If you have heart or cardiovascular diseases, consult a doctor before using the sauna.
   

 • The use of scrubs, honey, brooms, etc., is not allowed in the sauna.
   

 • Please use sauna towels for sitting on the benches.
   

 • If necessary, you can open the ventilation channel for air exchange while in the sauna.
   

 • SWEAT NOW, SHINE LATER!


  CONTACT US: +371 28348453 JURIS / +371 29115919 LIGA

Black Washed Wall
HUUM drop

SAUNAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

Saunas izmantošana par papildus samaksu 70€.

Šeit jūs atradīsiet dažus ieteikumus, kā izmantot pirti un kā padarīt pirts piedzīvojumu vēl patīkamāku.

Black Washed Wall
 • Saunas izmantošanas laiks 3h, iestatītā temperatūra 80grādi. Ja vēlaties saunu izmantot ilgāk, lūgums sazināties ar mums. Sauna ir aprīkota ar HUUM DROP elektrisko krāsni. Krāsns kontrolēšana notiek attālināti.
   

 • !!!!Pārliecinies, ka saunas durvis ir aizvērtas, jo pirts krāsns nesildīs, ja durvis būs vaļā!
   

 • Pirms iešanas saunā iesakam nomazgāties.
   

 • Neaizmirstiet noņemt rotas pirms sākat izmantot saunu.
   

 • Saunā ieteicams uzturēties aptuveni 10-15 minūtes vienā reizē. Pirmajā reizē labāk uzturēties mazāku laiku un pakāpeniski palielināt uzturēšanās laiku. Atelpas brīžos no saunas vari atveldzēties sniegā (ja ir sasnidzis) vai uz savu atbildību Pēterupē :) 
   

 • Atceries - paņem līdzi ūdeni! Starp saunā iešanas reizēm padzeries (virtuvē atradīsi ūdens pudeli, ko var ņemt līdzi uz saunu). Neiesakam apvienot saunas baudīšanu ar alkohola lietošanu.
   

 • Uz saunas akmeņiem DRĪKST liet TIKAI ūdeni. Alu vai citus šķidrumus liet uz saunas akmeņiem - KATEGORISKI AIZLIEGTS!
   

 • Atceries, ka pirts krāsns akmeņi ir karsti. Esi uzmanīgs! Nepieskaries tiem un neko neliec virsū! 
   

 • Katrs viesis personīgi atbild par savu veselības stāvokli, ejot saunā. Ja jums ir sirds vai asinsvadu saslimšanas, par iešanu saunā konsultējaties ar ārstu.
   

 • Saunā nav atļauts lietot skrubjus, medu, slotiņas uc. 
   

 • Sēdēšanai uz lāvas lūgums izmantot pirts dvieļus.
   

 • Esot saunā pēc nepieciešamības, varat atvērt ventilācijas kanālu gaisa apmaiņai. 
   

 • VIEGLU GARU!


  SAZINIES AR MUMS: +371 28348453 JURIS / +371 29115919 LIGA

bottom of page